DISCLAIMER

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Praktijk Sangrafu wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en de daaruit voortvloeiende gevolgen af. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie wijst Praktijk Sangrafu af.

De website bevat links naar internetsites en of informatiebronnen van andere organisaties en instellingen. Praktijk Sangrafu is niet verantwoordelijk voor de informatie die op andere sites worden gepubliceerd of het actueel houden ervan, of het gebruik van de informatie vandeze sites en/of informatiebronnen.

De informatie van deze website is voor algemeen gebruik bedoeld, wijzigingen en correcties voorbehouden. Het is de bezoeker/gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te kopieren, te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Sangrafu. Voor de schriftelijke toestemming kunt u contact opnemen via welkom@praktijksangrafu.nl.

Informatie op deze site

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel de praktijk Sangrafu ernaar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment, waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Praktijk Sangrafu kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Weblinks

Deze website bevat links naar websites die niet door praktijk Sangrafu worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Praktijk Sangrafu wil zoveel mogelijk alleen naar sites linken die in haar ogen betrouwbaar zijn, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Overname teksten

De informatie op deze site mag je gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt, met bronvermelding. Voor commercieel gebruik en voor gebruik op andere sites is uitdrukkelijk toestemming nodig van praktijk Sangrafu welkom@praktijksangrafu.nl.

Fotogebruik

Praktijk Sangrafu heeft zich ingespannen om alle foto’s op de website met zorg te selecteren en te beoordelen alvorens de foto’s te publiceren. Mocht u onverhoopt een foto zien waarvan u niet toestaat dat deze is gepubliceerd, dan kunt u contact met ons opnemen via welkom@praktijksangrafu.nl. Wilt u daarbij zo volledig mogelijk beschrijven waar de foto op de website is geplaatst, zodat wij de foto kunnen verwijderen wanneer dat nodig wordt geacht.